Lista ekspertyz

Wykonujemy opinie błędów medycznych z zakresu poniższych specjalizacji:

- otolaryngologia,
- medycyna pracy,
- reumatologia,
- urologia,
- endokrynologia,
- chirurgia urazowa,
- pediatria,
- kardiologia,
- kardiologia dziecięca,
- ortopedia – traumatologia,
- neurologia,
- dermatologia,
- okulistyka,
- chirurgia ogólna,
- onkologia,
- hematologia,
- chirurgia dziecięca,
- kardiochirurgia dziecięca,
- chirurgia stomatologiczna,
- chirurgia szczękowo-twarzowa,
- chirurgia stomatologiczna,
- chirurgia naczyniowa,
- chirurgia plastyczna,
- rehabilitacja medyczna,
- mikrobiologia,
- bakteriologia,
- epidemiologia,
- choroby wewnętrzne,
- neurologia,
- onkologia kliniczna,
- onkologia,
- chirurgia onkologiczna,
- nefrologia,
- neonatologia,
- ftyzjatria,
- pulmonologia,
- patomorfologia,
- pediatria,
- protetyka stomatologiczna,
- ortodoncja,
- traumatologia,
- choroby zakaźne,
- medycyna przemysłowa,
- ginekologia i położnictwo,
- kardiochirurgia prenatalna,
- diagnostyka USG w ginekologii,
- diagnostyka USG w kariologii dziecięcej,
- onkologia ginekologiczna,
- psychiatria,
- psychologia,
- seksuologia,
- diabetologia,
- neurochirurgia,
- medycyna ratunkowa,
- medycyna sądowa.


Koszt opinii ustalany jest według stawek zgodnych z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. 2013 poz. 508).